09925678803 malaek_charity@yahoo.com

بایگانی برچسب برای پدری با ۴۲ دختر در تهران

پدری با ۴۲ دختر در تهران

تهران- ایرنا- اکبر کریمی، مرد متاهلی در تهران است که ۱۴ سال خواستار فرزند بود و اکنون پدر ۴۲ دختر قد و نیم قد است. همه ماجرا از یک نذر شروع شد. اکبر کریمی و…