09925678803 malaek_charity@yahoo.com

بایگانی برچسب برای خیریه نگهداری و سرپرستی

کمپین تامین نیازهای دو شعبه موسسه خیریه ملائک

کمپین تامین نیازهای دو شعبه موسسه خیریه ملائک گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست…  …
موسسه خیریه و انواع آن

موسسه خیریه و انواع آن

  برای بسیاری ممکن است این سوال پیش بیاید که یک موسسه خیریه چگونه جایی است، چه نوع موسسات خیریه ای وجود دارد و یا در یک موسسه خیریه چه اقداماتی صورت می گیرد و…