دسته بندی: سوالات متداول

موسسه خیریه ملائک کجاست؟

موسسه خیریه ملائک مرکز نگهداری شبانه روزی دختران بی سرپرست و بد سرپرست می باشد. این مرکز به همت چند تن از آزادگان جنگ تحمیلی تاسیس گردیده است. این موسسه یک مرکز مردم نهاد است…

موسسه خیریه ملائک چه سالی تاسیس شده است؟

موسسه خیریه ملائک سال 1388 تاسیس گردیده است.

چه کسانی در این مرکز نگهداری می شوند؟

در این موسسه دختران بی سرپرست و بدسرپرست در دو شعبه نگهداری می شوند.

چند نفر فرزند در موسسه خیریه ملائک زندگی می کنند؟

در حال حاضر موسسه خیریه ملائک 41 فرزند دختر دارد که 21 نفر در شعبه 1 و 20 نفر در شعبه 2 زندگی می کنند. در شعبه 1 ما 3 فرزند نابینا و کم بینا…

سن این دختران چند سال است؟

در شعبه 1 این موسسه دختران 12 تا 18 سال برای فرزندان سالم و تا 28 سال برای فرزندان دارای معلولیت جسمی ذهنی می باشد. و در شعبه 2 فرزندان بین 7 تا 12 سال…