نمایشگاه بهاره خیریه ملائک اسفند۱۳۹۴

جزئیات رویداد

نمایشگاه بهاره خیریه ملائک.... زمان: ۱۸ الی ۲۱ اسفند ۹۴ - مکان: چهارراه پارک وی سالن تلاش شماره های تماس ۲۲۲۱۴۴۴۵ - ۲۲۲۱۴۷۳۷ - ۰۹۳۵۴۷۱۱۰۸۵ دستان ما و شما بال هایی برای پرواز