۳۱ فروردین ۱۴۰۱
09925678803 malaek_charity@yahoo.com

Charitious

All posts by vahidshah.

دختران بی سرپرست در موسسه ملائک میزبان آزادگان و جانبازان بودند

موسسه خیریه ملائک دختران مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست ملائک در شب میلاد کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی (ع) با افطاری ساده و سرودخوانی و دف‌زنی میزبان جانبازان و آزادگان یادگار دفاع مقدس بودند.