09925678803 malaek_charity@yahoo.com

خدمات آموزشی

خدمات آموزشی

همه تلاشمان این است که فرزندانمان در زمینه های تحصیلی به موفقیتهای چشم گیر برسند. در حال حاضر فرزندان ملائک در پایه های مختلف در حال تحصیل هستند و اهداف بلندی در زمینه تحصیلی دارند. ما نیز به کمک خیرین و همیاران ملائک همه سعی خود را خواهیم کرد که این عزیزان به اهداف خود نائل شوند.

خدمات آموزشی که موسسه خیریه ملائک به همت مسئولین و مددکار محترم مجموعه برای فرزندان انجام میدهند شامل موارد زیر میباشد:

  • ثبت نام فرزندان در مدرسه
  • پیگیری امور تحصیلی
  • ثبت نام و انجام امور مربوط به دانشگاه فرزندان
  • ثبت نام فرزندان در کلاسهای فوق برنامه
  • پیگیری جهت استفاده از معلمان آموزشی
  • ثبت نام فرزندان در کلاسهای کنکور
  • برگزاری کلاسهای آموزشی زبان انگلیسی، کامپیوتر و تقویت دروس تحصیلی
  • و …

 

شما خیر گرامی می توانید با پر کردن فرم زیر ما را در این امر خیر و بزرگ یاری رسانید و عضوی از خانواده بزرگ ملائک باشید.

خدمات آموزشی